Se alla

Sammanfattning 2017

Med Liberala ögon sett, ett mycket bra 2017

Tisdag 2 januari 2018

Under 2017 har det varit kärnverksamheterna vård, skola och omsorg som Liberalerna har drivit hårdast.
Vi har genomgående reserverat oss kring åtaganden som åligger region och stat såsom infrastruktur, arbetsmarknadsinsatser och primärvård istället har vi aktivt arbetat i majoriteten för att förbättra villkoren för de svaga i samhället.
Vi har arbetat hårt för att säkerställa att vi har en effektiv intergrering, att villkoren hos de kommunalt anställda förbättras och att de får bättre lönevillkorer samt att vi ökar satsningarna på äldreomsorgen.
Det är även för oss mycket viktigt att kommunen är redo att möta framtiden med moderna och effektiva lösningar på de utmaningar vi står inför.
 
Med facit i hand var 2017 ett bra år för Liberalerna i Bengtsfors. Vi såg en positiv utveckling på strömkulle, fick igenom extrasatsningar inom äldreomsorgen och höjde ingångslönerna för kommunalt anställda. Dessa satsningar bibehålls och förstärks under 2018 utan att skattesatsen höjs för våra invånare.
 
 
 
Årets +
  • Strömkullegymnasiet är rankad 2:a bland gymnasieskolor i genomsnittsbetyg
  •  Ingångslöner för lärare, sjuksköterskor & socialarbetare höjs till 30’000. Det är t.ex. en höjning på 5’000 SEK för sjuksköterskor
  • Bemanningen på Björkåsen ökar med 3 deltidstjänster
  • Vårdcentralen i Bäckefors hamnar på 36:e plats i Landet, 1.a i Dalsland och Norra Bohuslän.
  • Vi extrasatsar på äldreomsorgen under 2018 (+3,5mil för ökad bemanning)
  • Planer för ny förskola vid Långevi under 2018
  • Vård & Omsorgsprogrammet lockade 18 under första terminen – samtliga har jobbgaranti vid godkända betyg
Årets –
  • Inbrottsvåg i Fyrbodal
  • Tre fall av Människorov – Tre Bengtsforsbor dömda i ett av fallen
  • Bengtsgårdens avgångsbetyg ligger på plats 257 bland landets kommuner.
 
Vi står bra rustade för 2018. Vi har en budget med Liberalt genomslag bland annat genom ökade insatser i äldreomsorgen på 3,5M men vi måste verka ännu hårdare mot staten för att få en ökad polisiär närvaro och trygghet för våra medborgare. Utöver det krävs fortsatt fokus på våra ansvarsområden vård skola och omsorg då det är där våra kärnverksamheter finns. De svaga i samhället måste få den assistans och hjälp de behöver, nyanlända behöver integreras i vårt samhälle, äldre ska ha tillgång till hemtjänst när det behövs, grundskolan behöver öka kvaliteten, och Strömkulle behöver bibehålla den.
2018 kommer vara ett år där vi behöver arbeta ännu hårdare för ett konkurrenskraftigt, högkvalitativt och jämlikt samhälle, och vi ser fram emot utmaningen.
Liberalerna, Bengtsfors