Se alla

Carl Kullgren bemöter kritik om HVB-boende

Ensamkommande

Lördag 30 december 2017

Enigt beslut lägga ner boende

Mats Bergling ifrågasätter i fredagstidningen beslutet att lägga ner Bengtsfors kommuns HVB-boende för ensamkommande ungdomar.

Bakgrunden är ett kraftigt minskande behov av platser. Från, som mest, över 50 till i dag endast fyra ungdomar. Antalet beräknas under 2018 minska ytterligare.

Eftersom det krävs en omfattande grundbemanning för att driva en sådan här regelstyrd institution var det hög tid att fatta ett beslut. Ett tydligt beslut så att de kvarvarande ungdomarna med stöd av gode män och socialsekreterare kan planera sin framtid.

Utifrån den enskildes behov finns möjligheter till bland annat boendestöd, familjehem eller annat HVB-hem i närområdet. Kommer det fram andra förslag lovar jag ta upp det i sociala utskottet och se hur vi kan hjälpa till.

Bengtsfors kommun har de senaste åren välkomnat många nya invånare, som sökt sig en bättre framtid här. Det har berikat vår kommun. Ska vi ha ett fortsatt stöd för detta bland invånarna, kan vi inte ta på oss kostnader, som är statens ansvar och som skulle begränsa andra viktiga kommunala behov.

Jag har respekt och beundran för alla som gör stora ideella insatser för våra nya kommuninvånare.

När Bergling beskriver min delaktighet i att ”de boende sparkas ut, för att snygga till siffrorna på sista raden”, förstår jag att denna respekt inte är ömsesidig. Det kan jag leva med, men det var faktiskt ett helt enigt kommunfullmäktige som för några veckor sedan beslutade att kostnaderna för ensamkommande ska klaras med gällande statsbidrag.

Låt mig sluta med att önska alla ett Gott Nytt debattår 2018 med många olika åsikter och en ömsesidig respekt för varandras goda vilja.

Carl Kullgren (L)

Ordförande sociala utskottet