Ordförande Jan Leander har ordet:

Att bygga eller inte bygga, det är frågan!
Och om det ska byggas; Var, hur stort och vem ska bygga?

Nu är det många människor som undrar om kommunen har bestämt sig för att bygga ett höghus mitt i Bengtsfors utan att tänka sig för om det är bästa läget och om det finns parkeringar så det räcker och om det kan bli uthyrt.

 • Hur har Bengtsforshus kommit på den här idén?
  • För något år sedan var det tal om att bygga på ytterligare några våningar på Nygård, med lägenheter. Då var det stort intresse för att hyra en sådan. Det visade sig tyvärr byggtekniskt inte genomförbart. Nu har folktandvården frågat efter nya och större lokaler, och då funderar Bengtsforshus på hur denna efterfrågan ska tillgodoses.
 • Vad är då beslutat?
  • Inte mycket!  Hittils har det gjorts markundersökningar. Om Bengtsforshus vill gå vidare med projektet måste de noga tänka igenom ekonomin och för att få bygglov måste de bl.a visa hur parkeringsfrågan ska lösas. Sedan ska kommunstyrelsen yttra sig och till sist är det slutligen fullmäktige som beslutar.
 • Vore det inte bättre att bygga nere i Björkdungen?
  • Det är inte kommunen som äger den tomten, och nuvarande ägare har inte velat sälja. Det kan i och för sig vara en prisfråga, och om folktandvården kan tänka sig lokaler där och om det går att komma överens med ägarna till tomten är jag inte emot att undersöka det alternativet. Jag är heller inte emot om nuvarande ägare själva gör den satsningen.
 • Går det att få uthyrt i ett nybygge till?
  • Det senaste bygget (Hagalund) är ju inte helt uthyrt ännu! Det har nog varit lite trögare än vad Bengtsforshus räknade med, just nu är det elva av sexton lägenheter uthyrda. Ska det byggas fler lägenheter måste det nog till ordentlig marknadsundersökning, och det är kanske bara det allra bästa läget som det finns någon chans att räkna hem.

På lång sikt är det viktigt att det finns bostäder som är attraktiva, annars dör samhället en långsam död. Kan det vara värt att ta en lite svag kalkyl för att få något som är det rätta för framtiden?

Det finns mycket att fundera på innan vi är färdiga att gå till beslut i den här frågan. Ett bra sätt att vara med och påverka det hela är att gå med i något resonabelt parti, då kan man på ett tidigt stadium få reda på saker och kunna komma med synpunkter.

 

Jan Leander,

Ordförande, Liberalerna Bengtsfors