Presentera era alternativ, opposition!

Moderaterna kritiserar i Dalslänningens fredagstidning majoritetens förslag till budget för 2018. Om man haft ett eget förslag, skulle vi kunna haft en viktig politisk diskussion. Prioriteringen mellan alla behov och verksamheter som läggs fast i en budget är årets viktigaste kommunala beslut. Mer än 600 miljoner från skattebetalarna fördelas till en lång rad olika verksamheter. Liberalerna bildar tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet majoritet i Bengtsfors kommun. Från Liberalernas sida har vi prioriterat verksamheter för barn och gamla. Det pågående arbetet för att så många som möjligt ska kunna försörja sig utan bidrag ska fortsätta och utvecklas. Inflyttningen till vår kommun innebär utmaningar men framför allt möjligheter. Dessa kommer vi att tillvarata. Men behoven är alltid större än resurserna och många prioriteringar har gjorts.

Oppositionen i vår kommun består av 5 partier, från inget av dessa har några alternativa prioriteringar redovisats. Jag beklagar detta och saknar en politisk debatt om viktigheter. Hur Trafikverket ska utforma korsningen vid Skåpafors ger större debatt än finansiering och prioritering av kultur, skola, äldrevård och allt annat. Majoriteten har ett förtroendefullt samarbete och kommer ta ansvar för verksamheten 2018 också, men viktiga frågor vinner på en seriös diskussion.

Carl Kullgren,

Liberalerna Bengtsfors